Ammonia Alert

Rate this item
(0 votes)
Amonjaka tests
EUR 12.05
 Ammonia Alert, Seachem (ASV)
  

Ammonia Alert – nosaka un uztur ilgstošu (līdz 1 gadam) monitoringu brīvajam amonjakam jūras un saldūdens akvārijos. Vidū esoša sensora krāsa mainās no dzeltenas līdz zilas un zaļās krāsas, atkarībā no amonjaka koncentrācijas ūdenī.

Reakcija uz brīvo amonjaka līmeņa paaugstināšanos notiek 15 minūšu laikā, bet reakcija uz brīvo amonjaka līmeņa samazināšanos notiek lēnāk – līdz 4 stundām.