dizains2
 
SIA AKVASERVISS
karta braslas

Rekvizīti

SIA „AKVASERVISS”
 
Vienotais reģ. Nr. LV40002036623
Juridiska adrese: Lielvārdes iela 115-6, Rīga, LV-1084
AS „Swedbank”, kods HABALV22
Norēķinu konts LV 61 HABA 055 101 474 3695
Biroja adrese: Braslas iela 29a-1, Rīgā, LV-1084
Grāmatvedība: + 371 26 593 560