Dīķiem (12)

Piedāvājam Jūsu uzmanībai hidroķīmiju dīķiem. Tabulā var redzēt Vācijas ražotāja Weitz-Wasserwelt preparātus un to iedarbību. Zēmāk ir pilns preču klāstu.
 

 

Algenkiller protect

Kombi

Starter- bakterien

Brilliant

Faden- Algenkiller

Sauerstoff Aktiv

Phosphat Reduzierer

Pret aļģēm

XX

X

 

X

XX

 

 

Samazina dūņas un organiskas vielas

 

XX

 

X

 

 

 

Palaižot vai atjaunojot dīķi

X

 

XX

X

 

 

 

Neitralizē toksiskas vielas

 

X

 

X

 

 

 

Samazina fosfātu daudzumu

 

 

 

X

 

 

XX

Bagātina ūdens ar skābekļi

 

X

 

X

 

XX

 

Novērš zivis saslimšanu

 

 

 

X

 

 

 

Pēc ūdens maiņas

X

 

XX

X

 

 

 

Pēc medikamentu lietošanas

X

 

 

X

 

 

 

Pēc filtru tīrīšanas

 

 

X

X

 

 

 

Stabilezē pH līmeni

 

X

 

X

 

 

 

X - labi piemērots; XX - ļoti labi piemērots
 Pretaļģu preparāts
 10 tabl. -  14.15 EUR
Mēslojums saldūdens akvārijiem un dīķiem
250 ml - 19.92 EUR
Pret aļģu preparāts
150 g - 31.75 EUR (10 m3)
Ūdens kvalitātes paaugstināšanai
2500 ml -  17.52 EUR
 Universāls līdzeklis dīķu kopšanai
1000 g - 115.15 EUR
Pret šņoraļģēm
500 g - 31.28 EUR
Ūdens kvalitātes paaugstināšanai
500 g - 31.75 EUR (10m3)
500 g - 26.39 EUR (10m3) (fasēts)
Pret aļģu preparāts
45 g - 13.50 EUR (123 m3)
226 g - 45.29 EUR (600 m3)
Minerālais sāls
1000 g - 15.17 EUR (fasēts)
Fosfātu samazināšanai
150 g - 19.35 EUR
Dīķu buferis
2 kg -  85.13 EUR
Bagātina ūdens ar skābekļi
500 g - 18.03 EUR (10m3)
500 g - 14.30 EUR (10m3) (fasēts)