Privātuma Politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma Politikas Mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

Datu Pārzinis

SIA “AKVASERVISS”

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties.

Personas Datu Apstrādes Vispārīgs Raksturojums

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīti principi, kā mēs vācam, glabājam, izmantojam un publicējam Jūsu informāciju, kad Jūs lietojat aquarium.lv (turpmāk arī “Vietne”).
Jūsu ērtībai, informācija, kas attiecas uz sīkdatņu izmantošanu ir iekļauta atsevišķā dokumentā – Sīkdatņu izmantošanas politika. Sīkdatņu izmantošanas politika veido daļu no Privātuma politikas, tādēļ, ja netiek norādīts citādi, atsaucoties uz Privātuma politiku tiek domāta Privātuma politika kopā ar Sīkdatņu izmantošanas politiku.
SIA “AKVASERVISS” pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.
Gadījumā, ja Jums ir jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa iepriekš minēto e-pastu. Mums ir svarīgi aizsargāt Jūsu privātumu, tādēļ jebkāda personas datu apstrāde, ja tāda notiek, tiek veikta atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

Apstrādes Nolūki Un Tiesiskais Pamats

SIA “AKVASERVISS” var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:
  1. Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata)
  2. Pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei)
  3. Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata)
  4. Lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu Interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata)

Jums nav jāsniedz nekādi personas dati, lai lietotu mūsu Vietni, taču, noteiktās Vietnes daļās var būt prasība sniegt personas datus un/vai pierakstīties uz pakalpojumu, lai saņemtu attiecīgus Jūsu pieprasītos pakalpojumus.

Ir noteikta informācija, ko mēs ievācam automatiski Vietnes izmantošanas rezultātā, vai izmantojot analītikas pakalpojumus, kā aprakstīts mūsu Sīkdantes izmantošanas politikā.

Personas Datu Glabāšanas Ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, SIA “AKVASERVISS” interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Datu Subjekta Tiesības

Jums ir tiesības saņemt no SIA “AKVASERVISS” apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati, ja vien Jūsu rīcībā jau nav attiecīgā informācija. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Jūsu Piekrišana Šai Privātuma Politikai

Nododot SIA “AKVASERVISS” savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.
Don`t copy text!
X