Reef Adv. Calcium

Reef Adv. Calcium

Reef Advantage Calcium 250 g, Seachem (ASV)

Rifu kalcija avots

Apraksts

Reef Advantage Calcium ir jonu kalcija maisījums, lai atjaunotu un uzturētu kalciju līmeni, kā dabiskajā jūras ūdenī. Tās satur arī magniju un stronciju (100:5:0,1; Ca:Mg:SR).

Lietošanas norādījumi

IESĀCĒJS: Lietot 5 g uz 150 L divreiz nedēļā. Izšķīdināt vismaz 250 ml saldūdenī. Pārbaudiet kalcija saturu ik pēc divām nedēļām un koriģējiet lietošanas apjomu un biežumu pēc nepieciešamības.

TURPMĀKAI LIETOŠANAI: Pārbaudiet kalcija līmeni, tad, sekojot instrukcijai, paaugstiniet kalcija līmeni līdz 380-420 mg/L. Katri 5 g uz 150 L paaugstinā kalcija līmeni aptuveni uz 12 mg/L. Daudzumu vai biežumu var koriģēt, bet nepārsniedzot 10 g uz 150 L dienā. Turpmāk izmantot pēc nepieciešamībās.

Don`t copy text!
X